PEDAGOG
Kraków
Fundacja Brata Alberta - Świetlica Terapeutyczna
Pedagog Specjalny
Kęty
Norlandia Polska Sp. z o.o.
PEDAGOG/TERAPEUTA
Mogilany
BONIFRATERSKA FUNDACJA DOBROCZYNNA
Nauczyciel logopeda, nauczyciel pedagog. terapeuta SI
Kraków
Osoba prywatna
Nauczyciel wychowania przedszkolnego/ nauczyciel wspomagający/ psycholog/ pedagog/ nauczyciel cień.
Kraków
Osoba prywatna
Psycholog dziecięcy, pedagog specjalny, logopeda, terapia integracji sensorycznej
Miechów
Firma/Agencja