PEDAGOG ULICZNY
Świętochłowice
FUNDACJA SPORT-TRAVEL
PEDAGOG
Mysłowice
Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio
PEDAGOG
Siemianowice Śląskie
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1