Regulamin korzystania z Witryny

Niniejszy Regulamin określa usługi świadczone przez Jobrapido na rzecz Użytkowników. Korzystając z usług, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin Korzystania z Witryny i Politykę Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:
http://pl.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. Dane kontaktowe

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usługi prosimy o kontakt:Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Mediolan (MI) – Włochy
NIP i VAT: IT11876271005
Firma zarejestrowana w Izbie Handlowej Mediolanu
Kapitał zakładowy: 5 000 000 EUR (I.V.)

2. Czym jest Jobrapido?

Poszukiwanie pracy

Ogłoszenia opublikowane przez witrynę Jobrapido są pobierane w sposób automatyczny z innych stron web lub pochodzą od Zamieszczających Ogłoszenie na Jobrapido. Gdy Ogłoszenia są pobierane z obcych stron internetowych, witryna Jobrapido je oznacza i publikuje krótki fragment, zamieszczając link umożliwiający wyświetlenie całego Ogłoszenia opublikowanego na odpowiedniej stronie. Użytkownik, który pragnie wyświetlić ogłoszenie, klikając na odpowiedni link, opuszcza stronę Jobrapido i rozpoczyna nawigację na obcych stronach, za których treść witryna Jobrapido nie jest odpowiedzialna.

Job Alert i Ogłoszenia przesyłane e-mailem

Udostępniając swój adres e-mail, Użytkownik może się zarejestrować do serwisu „Job alert” i otrzymywać powiadomienia drogą mailową w razie pojawienia się nowych ogłoszeń odpowiadających parametrom wyszukiwania ustawionym w fazie rejestracji lub później. Oprócz powiadamiania o obecności nowych ogłoszeń, usługa Job Alert może przewidywać otrzymywanie bezpośrednich ogłoszeń odpowiadających ustawionym parametrom wyszukiwania i zawierających odpowiednie oferty pracy.

W każdej chwili Użytkownik może zmienić na Stronie parametry wyszukiwania lub poprosić o wyłączenie Usługi. Konto może być usunięte również w razie przedłużonego braku użytkowania, zgodnie z procedurami firmowymi, zaznaczając, że Użytkownik może w każdej chwili ponownie się zarejestrować.
Załadowanie Curriculum Vitae.
Po zarejestrowaniu, Jobrapido umożliwia załadowanie do swych systemów Curriculum Vitae Użytkownika, w celu umożliwienia nie tylko jego łatwego odnalezienia i aktualizacji, ale również w celu umożliwienia, po uzyskaniu zgody Użytkownika, dostępu do CV podmiotom obcym, również w celu ułatwienia i organizacji spotkania między popytem i podażą na rynku pracy. Ta funkcja nie jest jeszcze aktywna. Działanie to należy do obszaru działań mających na celu zatrudnienie personelu i, w związku z tym, może być wykonywane wyłącznie przez Biura Pracy. Witryna Jobrapido, od zawsze szanująca prawa swych Użytkowników, wdroży opisaną funkcję wyłącznie po zakończeniu procesu autoryzacji przed kompetentnymi organami.

W niektórych przypadkach, inne podmioty będące klientami Jobrapido (na przykład spółki zajmujące się poszukiwaniem i zatrudnianiem pracowników, head hunter, itp.) mogą być zainteresowane nie tylko dostępem do CV Użytkownika, ale również umożliwieniem Użytkownikowi dostępu do uprzywilejowanego kanału w celu rejestracji na platformie i/lub usługach wspomnianych podmiotów obcych, umożliwiając wyszukiwanie pracowników i zwiększenie możliwości oferowanych przez witrynę Jobrapido. Z tego powodu, Użytkownik zostanie poproszony w chwili rejestracji do usług, o udzielenie wyraźnej zgody na rejestrację u podmiotów obcych, którzy mają obowiązek poinformowania Użytkownika na temat oferowanych usług i odpowiednich warunków, prosząc Użytkownika o potwierdzenie lub skasowanie rejestracji. Udzielenie zgody udzielonej Jobrapido w celu wykonania tych usług jest wolne i dowolne, a nieudzielenie zgody nie wpłynie na oferowanie usług przez witrynę Jobrapido, nie umożliwi jedynie aktywacji opcji rejestracji na stronach i platformach podmiotów obcych.

Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową na temat aktywacji usługi Załadowania Curriculum Vitae i innych usługach, które mogą być udostępnione przez Jobrapido.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Oferty zeskanowane lub zindeksowane z innych witryn nie podlegają żadnej wcześniejszej moderacji. Uslugi Job Alert i Oferty przesyłane drogą mailową nie przewidują usługi doradztwa w celu rekrutacji przez firmy. Jobrapido ogranicza swoją działalność do zbierania i udostępniania Użytkownikom Ofert Pracy publikowanych przez ogłoszeniodawców oraz informowania Użytkowników o nowych Ofertach w kategoriach wybranych przez Użytkowników. Za treść Oferty wyłączną odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca. Jobrapido nie bierze w żaden sposób udziału w negocjacjach między Użytkownikami a Ogłoszeniodawcami, nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa ani legalności ofert pracy, ani prawdziwości informacji, które Użytkownicy przekazują Ogłoszeniodawcom.
Użytkownik w sposób wyraźny zwalnia Jobrapido z wszelkiej odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez prawo w związku z jakimikolwiek odszkodowaniami lub roszczeniami ze strony Użytkownika lub osób trzecich, wynikającymi z ogłoszeń zamieszczonych w Witrynie lub wysyłanych do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jobrapido nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie usług zarządzanych przez osoby trzecie.
W szczególnych przypadkach, np. gdy curriculum vitae zostanie udostępnione osobom trzecim, Jobrapido zamierza wspomagać proces rekrutacji, umożliwiając bezpośredni kontakt kandydatów z pracodawcami. W takim przypadku Jobrapido wystąpi jako agencja pośrednictwa pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po pomyślnym zakończeniu procedury autoryzacji, wszczętej przed własciwym organem.
Podczas rejestracji w usłudze Job Alert, udostępniając swój adres e-mail, Użytkownik staje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo uwierzytelnienia, określone przez „ciasteczka” Jobrapido. Pozostają one aktywne i automatycznie rozpoznają przeglądarkę Użytkownika do momentu kliknięcia ikony wylogowania „Wyjście”, co zabezpiecza przed automatyczną identyfikacją podczas kolejnej wizyty.

4. Prawa autorskie

Znak handlowy „Jobrapido”, wszystkie znaki handlowe, zarówno graficzne, jak i inne, oraz wszystkie oznaczenia, nazwy handlowe, oznaczenia usług, znaki nominalne, ilustracje, zdjęcia i logo pojawiające się na stronie są i pozostają wyłączną własnością Jobrapido oraz ich licencjobiorców, są chronione obowiązującym prawem o znakach handlowych i traktatami międzynarodowymi.
Zdjęcia, teksty i oznaczenia specjalne (jak znaki handlowe, nazwy domen) stron trzecich pojawiające się na stronie internetowej należą do ich odpowiednich właścicieli i są używane wyłącznie do zaznaczenia prawa własności do ogłoszeń.

5. Jurysdykcja

Niniejsza umowa, poza wyjątkami wynikającymi z odpowiednich przepisów odnoszących się do ochrony konsumenta, podlega prawu włoskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądu w Mediolanie.

6. Zmiany w Regulaminie korzystania z Witryny

Firma Jobrapido rezerwuje sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu korzystania z Witryny w dowolnym momencie za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej.
Użytkownik, który korzysta z usługi po publikacji takiego ogłoszenia, akceptuje nowy Regulamin bez zastrzeżeń.

7. Definicje

Oferta Pracy
Ogłoszenie pracy dostępne na Witrynie, którego treść jest publikowana bezpośrednio w Witrynie Jobrapido lub automatycznie pobrana ze stron internetowych osób trzecich, jak wskazano w ogłoszeniu, którego fragment publikuje Jobrapido.
Ogłoszeniodawca
Podmiot publikujący Oferty Pracy za pomocą witryny Jobrapido.
Usługa
Usługa indeksowania ogłoszeń, ich publikacji, przedstawiania na stronie internetowej i przesyłania wiadomości mailowych oferowana przez Jobrapido.
Regulamin Korzystania z Witryny lub Regulamin
Niniejsze ogólny regulamin korzystania z witryny.
Dane osobowe
Jakiekolwiek informacje dotyczące osób fizycznych, które mogą je identyfikować, nawet pośrednio, poprzez nawiązanie do innych informacji, w tym osobisty numer identyfikacyjny.
Podmiot
Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.
Witryna lub strona
Jobrapido – wyszukiwarka ogłoszeń o pracę działająca na zasadzie lokalizacji w różnych krajach świata, identyfikowana jako strona internetowa jobrapido.com.
Administrator danych
Osoba fizyczna lub prawna, administracja publiczna, jednostka, stowarzyszenie lub inny podmiot, który ma kompetencje, także łącznie z innym administratorem danych, do określania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie środki, w tym zabezpieczenia, do pracy i wykorzystywania niniejszej witryny.
Użytkownik
Podmiot korzystający z usług i produktów oferowanych przez witrynę.