BEZPOŚREDNI PRACODAWCA
inspektor
Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Inspektor ds. technicznych (branża elektryczna)
Warszawa
IPCZD
BEZPOŚREDNI PRACODAWCA
starszy inspektor
Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
BEZPOŚREDNI PRACODAWCA
inspektor wojewódzki
Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Inspektor/Specjalista
Warszawa
Polski Komitet Normalizacyjny