Koordynator ds. Operacyjnych E-commerce
Warszawa
OBI
PODINSPEKTOR DS. ELEKTRYCZNYCH (NR REF. 100/DOM4/20) K/M
Warszawa
ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
SPECJALISTA DS. KOORDYNACJI PROJEKTU PT POIIŚ K/M
Warszawa
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
specjalista ds. koordynacji projektu PT POIiŚ k/m
Warszawa
Urząd Pracy
BEZPOŚREDNI PRACODAWCA
inspektor nadzoru budowlanego
Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów