WYCHOWAWCA
Bytom
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NN/ WYCHOWAWCA
Wałbrzych
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Mysłowice
Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio
MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO
Kraków
ARESZT ŚLEDCZY W KRAKOWIE