SEKRETARKA
Polska
Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi