RADCA PRAWNY K/M
Warszawa
CENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH
Radca Prawny w Biurze Spraw Spornych
Warszawa
Bank Pekao SA
Radca Prawny w Biurze Inspektora Ochrony Danych
Warszawa
Bank Pekao SA
Radca Prawny w zespole ds. obsługi prawnej windykacji
Wrocław
Getin Noble Bank S.A.
Radca prawny
Zielona Góra
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze