PEDAGOG
Kraków
Fundacja Brata Alberta - Świetlica Terapeutyczna
PEDAGOG
Sobolew
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
PEDAGOG
Mysłowice
Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio
PEDAGOG
Piaseczno
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych