Kierownik Budowy
Bydgoszcz
STRABAG Sp. z o.o. / Dyrekcja Budownictwa Ogólnego / Oddział Północ
Kierownik Budowy
Lublin
STRABAG Sp. z o.o. / Dyrekcja Budownictwa Ogólnego / Oddział Wschód
Kierownik Budowy
Poznań
STRABAG Sp. z o.o. / Budownictwo Infrastruktury / Dyrekcja PC Centrum
Kierownik Budowy
Gdynia
STRABAG Sp. z o.o. / Budownictwo Infrastruktury / Dyrekcja PC Centrum
Kierownik Robót/Kierownik Budowy
Gdańsk
JLL