Zastępca/yni Kierownika Restauracji
Zgorzelec
KFC
Zastępca Kierownika Restauracji KFC Zgorzelec
Zgorzelec
KFC
Kierownik restauracji KFC Zgorzelec
Zgorzelec
KFC
Kierownik Zmiany w KFC Zgorzelec / Żarska Wieś
Zgorzelec
KFC
Zastępca Kierownika Restauracji
Zgorzelec
KFC