Inżynier Elektronik
Morawica
TM Technologie
Inżynier Systemów Wbudowanych (Embedded)
Morawica
TM Technologie
Sales representative
Morawica
TM Technologie
Inżynier Procesu
Morawica
Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o.