Kierownik Robót/Inżynier budowy
Mielno
ARCHE S.A.
Kierownik Robót Elektrycznych
Mielno
ERBUD S.A.
Kierownik Robót Budowlanych
Mielno
ERBUD S.A.