TARTACZNIK
Lesko
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Łukawicy Sp. z o.o
POZOSTALI ROBOTNICY PRZYGOTOWUJĄCY DREWNO I POKREWNI
Lesko
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Łukawicy Sp. z o.o
SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Lesko
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
PRACOWNIK FIZYCZNY
Lesko
MKT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPRZEDAWCA / KASJER
Lesko
PIOTRUŚ PAN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Przemyślu