NAUCZYCIEL JĘZYKA ROSYJSKIEGO 3/22 ETATU
Kobylin
Stowarzyszenie EDUKATOR; Szkoła Podstawowa we Wnorach Kużelach
NAUCZYCIEL WOS - 2/22 ETATU
Kobylin
Stowarzyszenie EDUKATOR; Szkoła Podstawowa we Wnorach Kużelach
NAUCZYCIEL MUZYKI 1/22 ETATU
Kobylin
Stowarzyszenie EDUKATOR; Szkoła Podstawowa we Wnorach Kużelach
NAUCZYCIEL FIZYKI - 3/22 ETATU
Kobylin
Stowarzyszenie EDUKATOR; Szkoła Podstawowa we Wnorach Kużelach
NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - 1/22 ETATU
Kobylin
Stowarzyszenie EDUKATOR; Szkoła Podstawowa we Wnorach Kużelach
NAUCZYCIEL PLASTYKI 1/22 ETATU
Kobylin
Stowarzyszenie EDUKATOR; Szkoła Podstawowa we Wnorach Kużelach