OPERATOR URZĄDZEŃ ROZŁADUNKOWYCH
Gogolin
Cemet S.A.
MASZYNISTA LOKOMOTYW SPALINOWYCH
Gogolin
Cemet S.A.
KUCHARZ
Gogolin
Instytut Naukowo-Badawczy Sebastianeum Silesiacum
POMOCNIK STOLARZA
Gogolin
PROFILMAT SROKA KAZIMIERZ, BEATA, TOMAS SPÓŁKA JAWNA
OPERATOR MASZYN STOLARSKICH
Gogolin
PROFILMAT SROKA KAZIMIERZ, BEATA, TOMAS SPÓŁKA JAWNA