PRACOWNIK BIUROWY- KOSZTORYSANT
Bardo
WM - BUDOWNICTWO DAWID WITSANKO, ŁUKASZ MUC SPÓŁKA JAWNA
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Bardo
PRZEDSZKOLE SIÓSTR JADWIŻANEK
NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE
Bardo
PRZEDSZKOLE SIÓSTR JADWIŻANEK
TERAPEUTA LUB INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ GRUPY MODELARSKIEJ
Bardo
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
TERAPEUTA LUB INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ -MUZYKOTERAPIA (1/2 ETATU)
Bardo
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
TERAPEUTA LUB INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ GRUPY STOLARSKIEJ (1/2 ETATU)
Bardo
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ