Dyrektor Ząrządzający - Prezes Zarządu
Ścinawa
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWIC
Dyrektor ZarzĄdzajĄcy/ Prezes ZarzĄdu, Ścinawa
Ścinawa
OŚrodek badawczo naukowo dydaktyczny chorÓb ot
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY/ PREZES ZARZĄDU
Ścinawa
OŚrodek badawczo naukowo dydaktyczny chorÓb ot
Dyrektor Zarządzający – Prezes Zarządu
Ścinawa
Ośrodek Alzheimerowski sp. zo.o.