Operator oczyszczalni ścieków
Łomianki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Asystent Kierownika Projektu
Łomianki
Minimax Polska Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Łomianki
SŁAWBUD MIĄSKO sp.k.
Pracownik produkcji - pakowanie kawy
Łomianki
Praska Sp. z o.o.
Asystent Projektanta
Łomianki
Inster Sp. z o.o.