CZYNNOŚCI LOGISTYCZNE, MONTERSKIE, KONFEKCYJNE
Wronki
hitpraca.pl
PRACE MONTAŻOWE
Pniewy
Tegometall Regały Sp z o.o.
POZOSTALI OPERATORZY INNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ PRZETWÓRCZYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI
Wronki
hitpraca.pl
POZOSTALI MONTERZY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI
Wronki
hitpraca.pl
KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (WIDŁOWYCH)
Wronki
hitpraca.pl