Obsługa stoiska- TYGODNIÓWKI
Koło
FallWork
Praca sezonowa -wypłata nma święta!
Koło
FallWork
OBSŁUGA STOISKA Z RYBAMI - KARPIAMI
Koło
FallWork
Sprzedawca w dziale z rybami - TYGODNIÓWKI
Koło
FallWork
Przedświąteczna sprzedaż karpia TYGODNIÓWKI
Koło
FallWork