KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO- NAUCZYCIEL
Gdańsk
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W GDAŃSKU
Tester Oprogramowania WEB
Gdańsk
Solwit S.A.
Tester Oprogramowania (Linux)
Gdańsk
Solwit S.A.