inspektor
Lubin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Technik ds. baterii
Lubin
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Technik ds. jakości
Lubin
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Młodszy Elektryk
Lubin
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Kontroler jakości baterii
Lubin
ManpowerGroup Sp. z o.o.