SPRZĄTACZKA - SPRZĄTACZ/ PRACOWNIK GOSPODARCZY/ ASENIZATOR
Zawadzkie
ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WALCOWNIA RUR ANDRZEJ W ZAWADZKIEM
Pracownik Serwisu- Sprzątacz Sprzątaczka
Brzeg
Hunters
Sprzątaczka – sprzątacz / pracownik gospodarczy / asenizator
Zawadzkie
Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem