RATOWNIK MEDYCZNY (NR 2725)
Bydgoszcz
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
OPIEKUN/RATOWNIK MEDYCZNY/PIELĘGNIARZ
Toruń
IZBA WYTRZEŹWIEŃ W TORUNIU
MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA)/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY (NR 2893)
Bydgoszcz
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA)/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY (NR 2944)
Koronowo
Areszt Śledczy w Bydgoszczy