Processes Reporting and RPA Manager
Warszawa
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
Konstruktor - Senior Software Developer
Warszawa
Wojskowe Zak?ady Lotnicze Nr 2 S.A