Pedagog
Wrocław
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W KOŁOBRZEGU
Dyrektor-inwestor ds. inwestycji i organizacji
Wrocław
Instytut Inwestycji Innowacyjnych
Nauczyciel-wychowawca
Święta Katarzyna
ZESPÓŁ SZKÓŁ LOGISTYCZNYCH
Nauczyciel wspomagający
Wrocław
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 we Wrocławiu
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Wrocław
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 we Wrocławiu
Pedagog specjalny / Terapeuta / Nauczyciel przedszkola
Wrocław
Firma/Agencja