NAUCZYCIEL
Gliwice
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego
NAUCZYCIEL - TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Jaworzno
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Lubliniec
Przedszkole Miejskie Nr 6 Lubliniec
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Koniecpol
Gminne Przedszkole
NAUCZYCIEL MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Gliwice
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 W GLIWICACH