NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA
Rawicz
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Rawiczu
NAUCZYCIEL MATEMATYKI I INFORMATYKI
Rawicz
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Bojanowo
Przedszkole nr 2 w Starym Bojanowie