Actuarial Model Developer
Warszawa
Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Specialist in model validation
Łódź
Commerzbank AG
Model Risk Analyst
Warszawa
NORDEA Bank Abp SA Oddział w Polsce
SAS Model Risk Management (MRM) Developers –Model Risk Oversight
Warszawa
ING Tech Poland
Medior / Senior Model Risk Experts – Model Risk Oversight Risk Hub
Warszawa
ING Tech Poland