Menedżer Działu Finansowo-Księgowego/ Główny Księgowy
Toruń
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.