Kierowca kat. C+E lub C w ruchu międzynarodowym
Wieruszów
RD LOGISTIC SP. Z O.O.