Inspektor
Suwałki
Izba Administracji Skarbowej w Bialymstoku
inspektor
Suwałki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
starszy inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Bia?ymstoku
starszy inspektor
Białystok
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
inspektor weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego (RHD)
Hajnówka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Łomża
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego