inspektor
Poznań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Inspektor ds. Ochrony PPOŻ
Poznań
Dussmann Polska Sp.z o.o.
Inspektor Analiz Kredytowych
Poznań
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
inspektor
Poznań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
inspektor weterynaryjny
Czarnków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna