Dyrektor Marketingu
Łódź
P.B.A. Doradztwo Personalne