Dyrektor Pionu Kontroli Grupy Kapitałowej
Poznań
Enea S.A.
Pracownik Produkcyjny w Procesach Wytwarzania
Poznań
Beiersdorf
KOORDYNATOR SEKCJI BHP I PPOŻ
Poznań
Bridgestone