Menedżer w Dziale Utrzymania Technicznego
Olsztyn
Carrefour
STARSZY REFERENT (SEKCJA RACHUBY I PŁAC)
Olsztyn
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie