Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych
Jordanów
VINCI
Operator Wytwórni Mas Bitumicznych
Jordanów
VINCI
Operator Wytwórni Mas Bitumicznych
Jordanów
Eurovia
Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych
Jordanów
Eurovia