Doradca - Opiekun Klienta biura sprzedaży
Darłowo
Metlife III
Kierownik zespołu biura sprzedaży
Darłowo
MetLife I
Doradca- Opiekun Klienta do biura sprzedaży
Darłowo
Metlife II
WYCHOWAWCA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, WSPARCIA DZIENNEGO, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INSTYTUCJ
Darłowo
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
WYCHOWAWCA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, WSPARCIA DZIENNEGO, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INSTYTUCJACH PIECZY ZASTĘPCZEJ
Darłowo
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych