SPRZEDAWCA
Polska
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM"w Lubsku
PIELĘGNIARKA
Lubsko
Dom Pomocy Społecznej Lubsko
RATOWNIK MEDYCZNY
Lubsko
Dom Pomocy Społecznej Lubsko
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
Polska
Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra
KASJER - SPRZEDAWCA (LUBSKO)
Polska
DINO POLSKA S.A.