Dyrektor - Właściciel Placówki Franczyzowej
Kraśnik
GRUPA AUTO FINANSE SP. Z O.O.