Menadżer ds. inwestycji i rozwoju
Kietrz
Klient zewnętrzny
Handlowiec ds. obsługi rynku zbożowego i nawozów
Kietrz
Firma Zewnętrzna
Spedytor międzynarodowy
Kietrz
Klient Zewnętrzny
Zastępca Kierownika
Kietrz
Dino Polska S.A.