OSOBA SPRZĄTAJĄCA
Skawina
FUNDACJA REHABILITACJI ZAWODOWEJ INWALIDÓW - PRACOWNIKÓW I BYŁYCH PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW METALURGICZNY
OSOBA SPRZĄTAJĄCA
Kraków
Square Enterprises Chwała Wranik Spółka Jawna
INSPEKTOR DS. SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Kraków
Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni
DORADCA KLIENTA
Kraków
Przemysław Kusior Centrum Prawno - Finansowe LEX&PROFIT
(Młodszy) Specjalista ds. Zaopatrzenia/Zakupów
Skawina
Reconnect