NAUCZYCIEL GRY NA SKRZYPCACH
Brzeszcze
METRUM Krzysztof Gawęda
NAUCZYCIEL GRY NA FORTEPIANIE
Brzeszcze
METRUM Krzysztof Gawęda
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (O)
Tarnów
Zespół Szkolno-Przedszkolny Sacre' Coeur w Tarnowie
NAUCZYCIEL NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH-TYFLOPEDAGOG
Sucha Beskidzka
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W .Goetla SUCHA BESKIDZKA
NAUCZYCIEL PEDAGOGIKI SPECJALNEJ-0,55 ETATU
Sucha Beskidzka
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W .Goetla SUCHA BESKIDZKA
NAUCZYCIEL
Kraków
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn Centrum AUtyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych