Kierownik ds. Rozwoju Systemów I Mars Petcare I Warszawa
Warszawa
Mars
Analityczka/ Analityk, Zarządzanie Ryzykiem Informatycznym, Consulting
Warszawa
EY
Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu
Piaseczno
Gmina Piaseczno
Inspektor ds. inżynierii ruchu w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.
Piaseczno
Gmina Piaseczno
PODINSPEKTOR W SEKCJI TECHNICZNEJ
Płock
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
referent
Legionowo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna