Junior Data Scientist
Warszawa
Bank Pekao SA
Specjalista w Biurze Zarządzania Aktywami i Pasywami
Warszawa
Bank Pekao SA
Machine Learning Researcher
Warszawa
RTB House
Senior PHP/Symfony Developer
Warszawa
Team Quest